O spánku

Aké sú krátkodobé kognitívne dôsledky nedostatočného a nedostatočne kvalitného spánku?

Aké sú krátkodobé kognitívne dôsledky nedostatočného a nedostatočne kvalitného spánku?

Kvalitný spánok je spánok, ktorý je dostatočne dlhý a neprerušovaný. Pokiaľ spánok nie je kvalitný má negatívne dôsledky na náš intelektuálny výkon, kreativitu, pozornosť, akademické výsledky a mnohé ďalšie aspekty nášho každodenného života. Rovnako pre nás môže znamenať bezpečnostné riziká napríklad pri šoférovaní, keďže na reakčná schopnosť je oneskorená.

Taktiež naša motorika môže byť negatívne ovplyvnená nedostatkom spánku. Preto krátkodobé dôsledky nekvalitného spánku majú široké spektrum následkov:

Zvýšená spavosť

Únava a ospalosť a časté denné následky nekvalitného spánku. Najzávaznejším následkom môžu byť mikrospánky. 

Zhoršená pozornosť

Nekvalitný spánok znižuje našu pozornosť, schopnosť učiť sa a pamätať si. Spomaľuje reakčnú dobu a spomaľuje myslenie. Nedostatok spánku má podobný efekt na naše kognitívne schopnosti ako alkohol. 

Znížená adaptačná schopnosť

Z výskumov vieme, že nedostatok spánku môže spôsobiť, že sme v neflexibilní v premýšľaní a prispôsobovaní sa zmenám a novým situáciám. 

Znížená emocionálna kapacita znamená, že pri rozhodovaní sa v rôznych situáciách nie sme schopní správne zapojiť naše emócie a vyhodnotiť emočnú stránku informácie, ktorú prijímame. 

Zhoršená schopnosť rozhodovať sa

Ak máme nedostatok kvalitného spánku, môžeme mať tendenciu robiť riskantné rozhodnutia. 

Vnímajme preto dôležitosť nie len množstva spánku, ale aj kvality spánku. Aj 6-7 hodín spánku môže byť výživných, ak sú kvalitné. Ak vás trápia problémy so spánkom, trpíte nespavosťou, som tu, aby som vám prostredníctvom spánkového poradenstva pomohla.

 

Zdroje a výskumy: 
 1. Dawson, D., & Reid, K. (1997). Fatigue, alcohol and performance impairment. Nature, 388(6639), 235.
  https://www.nature.com/articles/40775
 2. Stepan, M. E., Altmann, E. M., & Fenn, K. M. (2020). Effects of total sleep deprivation on procedural placekeeping: More than just lapses of attention. Journal of experimental psychology. General, 149(4), 800–806.
  http://doi.apa.org/getdoi.cfm?doi=10.1037/xge0000717
 3. Whitney, P., Hinson, J. M., Jackson, M. L., & Van Dongen, H. P. (2015). Feedback Blunting: Total Sleep Deprivation Impairs Decision Making that Requires Updating Based on Feedback. Sleep, 38(5), 745–754.
  https://academic.oup.com/sleep/article/38/5/745/2416953
 4. Killgore, W. D. (2010). Effects of sleep deprivation on cognition. Progress in Brain Research, 185, 105–129.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21075236/
 5. Van Someren, E. J., Cirelli, C., Dijk, D. J., Van Cauter, E., Schwartz, S., & Chee, M. W. (2015). Disrupted sleep: From molecules to cognition. The Journal of Neuroscience, 35(41), 13889–13895.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26468189/
 6. Sleepfoundation

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *