Spánkové poradenstvo pre jednotlivcov

Ak sa dlhé mesiace, či roky trápite s nespavosťou, ste na správnom mieste. Rada vám pomôžem, aby spánok a následné dni neboli nočnou morou. Podporím Vás v tom, aby ste spánok zlepšili, skvalitnili a aby Vaše dni boli opäť pozitívne a Vy ste mali energiu na to ich žiť, fungovať lepšie v práci, či partnerskom živote.

Online prednáška "Ako zatočiť s nespavosťou"
39 EUR

Online prednáška, rozdelená do 5 online častí, Vám bude postupne sprístupnená tak, aby ste počas týždňa podľa nej vedeli robiť progres. Je to zlepšenie, ktoré bude prichádzať krok za krokom.

K online prednáške si v prípade potreby môžete doobjednať a kúpiť individuálnu jednorázovú konzultáciu (osobne alebo telefonicky/video hovor), aby ste so mnou prekonzultovali váš spánkový problém

Balík 3 spánkových konzultácií (3x 30 min)
144,00 €

Ideálne spánkové poradenstvo, ak si prajete dlhšiu komunikáciu a komplexné informácie spolu s informáciami na mieru pre vás.

V rámci tohto poradenstva poradenstva máte k dispozícii:

  • 3x konzultáciu (online/ telefonicky alebo osobne)
  • každá konzultácia je v trvaní 30 minút

Zlepšenie spánku je proces, ktorý si vyžaduje čas a preto sú pri riešení spánkových problémov vhodné viaceré stretnutia. Vďaka viacerým konzultáciam máme možnosť na zlepšení spánku pracovať postupne.

Komplexné spánkové poradenstvo
124 EUR

Tento formát spánkového poradenstva je určený pre klientov, ktorí si prajú individuálny prístup. Poradenstvo je rozdelené do 2 sedení/video hovorov a online kurzu o spánku. 

Online kurz „Lepší spánok dospelých“ vám objasní spánok a to, ako váš spánok funguje.

Osobné/ online konzultácie slúžia na analýzu vášho problému a nastavenie riešenia. Dĺžka každej osobnej/ online konzultácie je v trvaní 30 minút.

Spánková analýza pozostáva z individuálneho rozhovoru a vyplnenia viacerých spánkových dotazníkov. V rámci jednotlivých sedení budeme sledovať váš progres a prispôsobovať ďalšie kroky aktuálneho stavu vášho spánku.

Jednorázová konzultácia (osobne, telefonicky alebo video hovor)
64 EUR

Je určená pre všetkých, ktorí sa chcú individuálne a detailne poradiť o svojom spánku a o tom, ako ho zlepšiť.

Sedenie môže prebiehať osobne alebo online video hovorom.

Pred konzultáciou je potrebné vyplniť niekoľko dotazníkov, aby som sa o vás dozvedela čo najviac dôležitých informácií.

Trvanie konzultácie je približne 45 minút.

Dodatočná spánková konzultácia (osobne, telefonicky alebo video hovor)
49 EUR

Jednorázová dodatočná konzultácia je určená pre klientov, ktorí už v minulosti absolvovali spánkové poradenstvo.

Sedenie môže prebiehať osobne, telefonicky alebo online video hovorom.

Trvanie konzultácie je 30 minút.