Spánkové poradenstvo pre jednotlivcov

Ak sa dlhé mesiace, či roky trápite s nespavosťou, ste na správnom mieste. Rada vám pomôžem, aby spánok a následné dni neboli nočnou morou. Podporím Vás v tom, aby ste spánok zlepšili, skvalitnili a aby Vaše dni boli opäť pozitívne a Vy ste mali energiu na to ich žiť, fungovať lepšie v práci, či partnerskom živote.

Online prednáška "Ako zatočiť s nespavosťou"
39 EUR

Online prednáška, rozdelená do 5 online častí, Vám bude postupne sprístupnená tak, aby ste počas týždňa podľa nej vedeli robiť progres. Je to zlepšenie, ktoré bude prichádzať krok za krokom.

K online prednáške si v prípade potreby môžete doobjednať individuálnu jednorázovú konzultáciu (osobne alebo telefonicky/video hovor), aby ste so mnou prekonzultovali váš spánkový problém

Vypracovanie spánkových odporúčaní, online prednáška a 5 emailov
199 EUR

Ideálne spánkové poradenstvo, ak si prajete dlhšiu komunikáciu a komplexné informácie spolu s informáciami na mieru pre vás.

V rámci tohto poradenstva poradenstva máte k dispozícii:

-online prednáška “Ako zatočiť s nespavosťou”

-vypracovanie spánkových odporúčaní na mieru

-follow up vášho progresu prostredníctvom 5 emailov

Komplexné spánkové poradenstvo
114 EUR

Tento formát spánkového poradenstva je určený pre klientov, ktorí si prajú individuálny prístup. Poradenstvo je rozdelené do 2 sedení/video hovorov a online kurzu o spánku. 

Online kurz “Lepší spánok dospelých” vám objasní spánok a to, ako váš spánok funguje.

Osobné/ online konzultácie slúžia na analýzu vášho problému a nastavenie riešenia. Dĺžka každej osobnej/ online konzultácie je v trvaní 30 minút.

Spánková analýza pozostáva z individuálneho rozhovoru a vyplnenia viacerých spánkových dotazníkov. V rámci jednotlivých sedení budeme sledovať váš progres a prispôsobovať ďalšie kroky aktuálneho stavu vášho spánku.

Jednorázová konzultácia (osobne, telefonicky alebo video hovor)
59 EUR

Je určená pre všetkých, ktorí sa chcú individuálne a detailne poradiť o svojom spánku a o tom, ako ho zlepšiť.

Sedenie môže prebiehať osobne alebo online video hovorom.

Pred konzultáciou je potrebné vyplniť niekoľko dotazníkov, aby som sa o vás dozvedela čo najviac dôležitých informácií.

Trvanie konzultácie je približne 45 minút.