Vážená klientka, vážený klient,

prosím nájdite si čas, aby ste vyplnili tento dotazník. Na základe nebo bude mať lepšiu predstave o závažnosti vášho stavu nevyspatia.

Dotazník závažnosti nevyspatia (ISI)
Prosím označte odpoveď: 0 = vôbec 4 = veľmi závažný
Prosím označte odpoveď: 0 = vôbec 4 = veľmi závažný
Prosím označte odpoveď: 0 = vôbec 4 = veľmi závažný
Prosím označte odpoveď: 0 = veľmi spokojný/á 4 = veľmi nespokojný/á
Prosím označte odpoveď: 0 = vôbec to nevníma 4 = veľmi to vníma
Prosím označte odpoveď: 0 = vôbec ma netrápi 4 = veľmi ma trápi
Prosím označte odpoveď: 0 = vôbec nezasahuje 4 = veľmi zasahuje