ESS Epworthova spánková škála

Vysvetlenie k nasledovným otázkam

Zaspávate v určitých situáciách počas dňa? POZOR, NEJEDNÁ SA O ÚNAVU A POCIT ÚNAVY, ALE O REÁLNE DRIEMANIE A ZASPÁVANIE. Ak ste každú z nižšie uvedených situácii nezažili, predstavte si prosím, ako by Vás mohli ovplyvniť.

Vyberte v následujúcej škále číslo najvhodnejšiej odpovede ku každej nižšie uvedenej situácii:

0 = nikdy by som nedriemal/nezaspával
1 = slabá pravdepodobnosť driemot/spánku
2 = stredná pravdepodobnosť driemot/spánku

3 = výrazná pravdepodobnosť driemot/spánku