SPÁNKOVÝ LOG

Aby som Vám mohla pomôcť zlepšiť Váš spánok, je potrebné, aby ste si pred plánovanou konzultáciou vypĺňali „spánkový log“. Spánkový log sumarizuje informácie o Vašom spánku v priebehu niekoľkých dní. Vďaka vyplnenému spánkovému logu viem lepšie zhodnotiť Vašu spánkovú situáciu a nájsť pre Vás riešenie.

  • stiahnite si spánkový log
  • vypĺňajte ho denne po dobu 5-7 dní
  • vyplnený spánkový log zašlite následne na adresu: info@spankovyinstitut.sk
  • do predmetu emailu uveďťe Spánkový log Meno Priezvisko.

Spánkový log na stiahnutie: Spankovy_log