O spánku

Spánok ako pilier ľudského zdravia

Spánok je základná biologická potreba. Pre dospelých a aj deti je rovnako dôležitý ako iné fyziologické potreby akými sú smäd alebo hlad. Spánok je prepojený s naším zdravím. Svetová zdravotnícka organizácia definuje „zdravie“ ako stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen ako neprítomnosť choroby alebo vady. Práve dlhodobý výskum opakovane potvrdzuje nespochybniteľný význam spánku pre dosiahnutie fyzickej, duševnej a sociálnej pohody.

Spánok je nevyhnutný pre zdravie. Je kľúčovým pilierom zdravia ako je výživa a fyzická aktivita [1, 2].

Ako spánok ovplyvňuje zdravie

Spánok a jeho kvalita ovplyvňujú celý rad faktorov, ktoré priamo súvisia s našim zdravím

  1. Spánok pomáha podporovať pamäť a učenie: spánok a zodpovedajúca mozgová aktivita majú ústredný význam pre podporu konsolidácie pamäte [3] .
  2. Spánok pomáha odstraňovať odpadové látky z mozgu a podporuje zdravie mozgu [4]: problémy so spánkom u dospelých ľudí môžu indikovať zdravotný problém. Kvalita spánku sa s pribúdajúcim vekom znižuje. Narušenie pravidelnej spánkovej architektúry je často varovným signálom pred nastupujúcou demenciou. Procesy, ktoré sa podieľajú na odstraňovaní jedovatých látok z mozgu má na starosti glymfatický systém. Ten je ale aktívny najmä počas spánku a vekom sa zhoršuje. Zlyhanie glymfatického systému môže mať za následok nástup neurodegeneratívnych ochorení.
  3. Spánok podporuje, aby bol mozog zdravý a zdravý mozog podporuje spánok: výskumy [5] potvrdzujú, že spánok a neurodegeneratívne ochorenia (ako napríklad Alzheimerova choroba) sa môžu navzájom ovplyvňova rôznymi spôsobmi.
  4. Spánok podporuje imunitu a imunita podporuje spánok, zároveň pomáha imunitnému systému odstrániť neželané baktérie a vírusy. Posledné objavy demonštrujú rozhodujúcu úlohu cirkadiánnych rytmov a spánku pre imunitný systém. Vrodené aj adaptívne imunitné reakcie sú sprostredkované spôsobom závislým od času dňa. To ako imunitný systém využíva čas ako biologickú premennú bude určite ešte predmetom ďalšieho skúmania, nakoľko je predpoklad, že správne načasovanie dokáže zefektívniť  podávanie liekov, maximalizovať účinnosť podania vakcíny alebo optimalizovať čas transplantácie. Cirkadiánne rytmy sú základným prvkom, ktorý musí byť zohľadnený v snahe o zdravie a prevenciu, ako aj pri diagnostike a liečbe chorôb [6].
  5. Spánok pomáha obnovovať staré bunky a udržiavať naše telo a energiu [7].

Zdravý spánok nie je samozrejmosť  a v rámci spoločnosti je veľké množstvo ľudí, ktorí zdravý spánok nemajú. Preto je dosiahnutie zdavého spánku dôležitým celospoločenským cieľom pre zlepšenie rovnováhy v oblasti zdravia.

Dopady nekvalitného spánku na ľudské zdravie

Nedostatočný zdravý  alebo nekvalitný spánok má priamy dopad na naše zdravie. Nekvalitný spánok sa spája s obezitou, cukrovkou, ischemickou chorobou srdca a kardiovaskulárnymi problémami. V prípade nekvalitného spánku existuje väčšie riziko náchylnosti na infekcie, pretože je znížená imunitná odpoveď organizmu. Niektoré poruchy spánku, ku ktorým patrí obštrukčné spánkové apnoe a porucha správania pri spánku s rýchlymi pohybmi očí, sú spojené s kognitívnou poruchou, demenciou, rizikom záchvatov a zvýšeným rizikom mŕtvice. Nedostatočne kvalitný spánok môže viesť k skráteniu reakčných časov, zhoršenému úsudku a kognitívnym poruchám podobným účinkom ako intoxikácia alkoholom. Ako všetci vieme ospalosť môže zhoršiť bezpečnú jazdu, aj keď vodič nezaspí [8-16].

 

Existuje celé množstvo výskumov, ktoré potvrdzujú, že spánok a kvalitný spánok má významnú úlohu pre naše zdravie. Aj bez toho, aby ste si čítali výskumy o spánku, určite viete, ako sa cítite, keď sa dobre nevyspíte a mnohé maminky určite poznajú aj situáciu, keď sú spánkovo deprivované a dlhodobo im absentuje dobrý spánok. Význam spánku pre vaše zdravie preto nepodceňujte.

 

Zdroje:

[1] Cassidy S, Chau JY, Catt M, et al. Cross-sectional study of diet, physical activity, television viewing and sleep duration in 233,110 adults from the UK Biobank; the behavioural phenotype of cardiovascular disease and type 2 diabetes. BMJ Open 2016; 6: e010038

[2] Hale L, Troxel W, Buysse DJ. Sleep Health: An Opportunity for Public Health to Address Health Equity. Annu Rev Public Health. 2020;41:81-99. doi:10.1146/annurev-publhealth-040119-094412

[3] Reyes-Resina I, Samer S, Kreutz MR, et al. Molecular Mechanisms of Memory Consolidation That Operate During Sleep. Front Mol Neurosci 2021; 14: 767384. 2021/12/07. DOI: 10.3389/fnmol.2021.767384

[4] Nedergaard M and Goldman SA. Glymphatic failure as a final common pathway to dementia. Science 2020; 370: 50-56. 2020/10/03. DOI: 10.1126/science.abb8739

[5] Ju YE, Lucey BP and Holtzman DM. Sleep and Alzheimer disease pathology–a bidirectional relationship. Nat Rev Neurol 2014; 10: 115-119. 2013/12/25. DOI: 10.1038/nrneurol.2013.269

[6] Haspel JA, Anafi R, Brown MK, et al. Perfect timing: circadian rhythms, sleep, and immunity – an NIH workshop summary. JCI Insight 2020; 5 2020/01/17. DOI: 10.1172/jci.insight.131487

[7] Min S, Masanovic B, Bu T, et al. The Association Between Regular Physical Exercise, Sleep Patterns, Fasting, and Autophagy for Healthy Longevity and Well-Being: A Narrative Review. Front Psychol 2021; 12: 803421. 2021/12/21. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.803421

[8] Covassin N, Singh P and Somers VK. Keeping Up With the Clock: Circadian Disruption and Obesity Risk. Hypertension 2016; 68: 1081-1090. 2016/09/14. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.06588

[9] Itani O, Jike M, Watanabe N, et al. Short sleep duration and health outcomes: a systematic review, meta-analysis, and meta-regression. Sleep Med 2017; 32: 246-256. 2016/10/17. DOI: 10.1016/j.sleep.2016.08.006

[10]Covassin N and Singh P. Sleep Duration and Cardiovascular Disease Risk: Epidemiologic and Experimental Evidence. Sleep Med Clin 2016; 11: 81-89. 2016/03/15. DOI: 10.1016/j.jsmc.2015.10.007

[11] Lim AS, Kowgier M, Yu L, et al. Sleep Fragmentation and the Risk of Incident Alzheimer’s Disease and Cognitive Decline in Older Persons. Sleep 2013; 36: 1027-1032. 2013/07/03. DOI: 10.5665/sleep.2802

[12] Wennberg AMV, Wu MN, Rosenberg PB, et al. Sleep Disturbance, Cognitive Decline, and Dementia: A Review. Semin Neurol 2017; 37: 395-406. 2017/08/25. DOI: 10.1055/s-0037-1604351

[13] Bonilla-Jaime H, Zeleke H, Rojas A, et al. Sleep Disruption Worsens Seizures: Neuroinflammation as a Potential Mechanistic Link. Int J Mol Sci 2021; 22 2021/11/28. DOI: 10.3390/ijms222212531

[14] Koo DL, Nam H, Thomas RJ, et al. Sleep Disturbances as a Risk Factor for Stroke. J Stroke 2018; 20: 12-32. 2018/02/07. DOI: 10.5853/jos.2017.02887

[15] Williamson AM and Feyer AM. Moderate sleep deprivation produces impairments in cognitive and motor performance equivalent to legally prescribed levels of alcohol intoxication. Occup Environ Med 2000; 57: 649-655. 2000/09/13. DOI: 10.1136/oem.57.10.649

[16] American Academy of Sleep Medicine Board of Directors, Watson NF, Morgenthaler T, et al. Confronting Drowsy Driving: The American Academy of Sleep Medicine Perspective. J Clin Sleep Med. 2015;11(11):1335-1336. Published 2015 Nov 15. doi:10.5664/jcsm.5200

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *